Loading Jobs...
TitleOrganizationLocationExp.Action
 ریاست معادن ولایت نور...معادن و پترولیمNuristanNov-12
 ریاست معادن ولایات (ف...معادن و پترولیمMultipleNov-10
 ریاست معادن ولایات (ج...معادن و پترولیمMultipleOct-27
 ریاست ارزیابی محیط زی...معادن و پترولیمKabulSep-14
 ریاست بازرسی و نظارت ...معادن و پترولیمKabulSep-14
 ریاست عمومی تفتیش معا...معادن و پترولیمKabulSep-14
 ریاست عمومی معادن بزر...معادن و پترولیمKabulSep-14
 عضو کمیته تخنیکی معاد...معادن و پترولیمKabulAug-15
 عضو کمیته تخنیکی معاد...معادن و پترولیمKabulAug-15
 عضو کمیته تخنیکی معاد...معادن و پترولیمKabulAug-15
در