در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 HR Officer/ ManagerBank AlfalahکابلNov-15
 Risk OfficerAzizi BankکابلNov-12
 HR OfficerAzizi BankکابلNov-6
 Media Officer- Re announced Azizi BankکابلNov-2
 صرافNew Kabul Bankچند ولایتDec-24
en