در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  Head of FinanceMutahid DFIکابلApr-17
 صراف New Kabul BankبادغیسApr-2
 کابل بانک جدیدNaOct-31
 مدير نمايندگىNew Kabul BankکابلMar-31
 Deputy Branch Manager for Paktia CityBank-e- Millie AfghanپکتیاApr-6
en