در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 WASH construction engineer ...PU-AMIننگرهارFeb-3
 International Dam Design and Constructi...National Water Affairs Regulation Authorityچند ولایتFeb-3
 Quantity Survey Aziz GroupکابلFeb-20
 QA/QC ENGINEER Mercy CorpsکابلFeb-3
 Site Engineer Mercy CorpsکابلJan-30
 مدیر پروژهریاست ساختمانی افغانیبلخApr-28
 معاون انجنیر سرویریاست ساختمانی افغانیکابلJan-29
 مدیر پروژهریاست ساختمانی افغانیکابلJan-29
 متخصص مهندسی آبداتریاست ساختمانی افغانیسرپلJan-29
 انجنیر ساختمان ریاست ساختمانی افغانیبلخJan-29
 انجنیر سرویریاست ساختمانی افغانیکابلJan-29
 انجنیر سرویریاست ساختمانی افغانیبلخJan-29
 انجنیر سیفتیریاست ساختمانی افغانیکابلJan-29
 انجنیر سیولریاست ساختمانی افغانیکابلJan-29
 انجنیر کنترول و کیفیتریاست ساختمانی افغانیکابلJan-29
 متخصص مهندسی آبداتریاست ساختمانی افغانیقندهارJan-29
 امر سرویریاست ساختمانی افغانیکابلJan-29
 انجنیر سرکریاست ساختمانی افغانیبلخJan-29
 انجنیر سرویریاست ساختمانی هلمندچند ولایتJan-26
 انجنیر سرکریاست ساختمانی افغانیکابلJan-29
en