در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  آمر پروگرام ملی کنترو...Ministry of Public HealthکابلJul-10
  ریاست سنجش (احصائیه) ...کمیسیون مبارزه با فساد اداریکابلJul-5
  ریاست آسیب شناسی و پی...کمیسیون مبارزه با فساد اداریکابلJul-5
  آمرتوحید وانسجامMinistry of EconomyکابلJul-8
  کارشناس تدقیق و مطالع...کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکیکابلJul-3
  Financial Management SpecialistIndependent Administrative Reform and Civil Service CommissionکابلJul-1
  ریاست حمایت اقتصادیوزارت دولت در امور شهداء و معلولینکابلJul-1
  ریاست دیتابیس و مدیری...وزارت دولت در امور شهداء و معلولینکابلJul-1
  ریاست طرح پلان و برنا...وزارت کار و امور اجتماعیکابلJul-1
  ریاست شبکه محافظت اطف...وزارت کار و امور اجتماعیکابلJul-1
  ریاست عدلیه ولایات خو...وزارت عدلیهچند ولایتJun-30
  Civil Servants HR Planning ConsultantIndependent Administrative Reform and Civil Service CommissionکابلJul-1
  آشپز Ministry of Public HealthکابلNov-7
  داکتر انستیزیMinistry of Public HealthکابلJul-6
  ایرکندیشن کارMinistry of TransportکابلDec-30
en