در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  دستیار نظارت و ارزیاب...Ministry of Energy and WaterکابلOct-5
  Provincial Monitoring Officer Citizen Charter/MRRDبغلانOct-6
  District M&E Officer (MCCG)Citizen Charter/MRRDلغمانOct-6
  Monitoring and Evaluation Officer Organization of Human Welfare (OHW)بلخSep-23
  M&E CoordinatorReconstruction and Social Service for Afghanistan Organization (RSSAO)کابلSep-30
  Regional Senior M&E Officer National Horticulture and Livestock Project (NHLP), Ministry of Agriculture, Irrigation and LivestocپکتیاSep-30
  Regional M&E Officer/ReannounceNational Horticulture and Livestock Project (NHLP), Ministry of Agriculture, Irrigation and LivestocهراتSep-30
  Program Quality Learning and Research (...Islamic Relief worldwide AfghanistanکابلSep-26
  Monitoring and Evaluation OfficerWorld Vision International-AfghanistanبادغیسSep-28
  Senior M&E Technical SpecialistWEE-RDP/MRRDکابلSep-30
  MEAL OfficerOXFAMNaSep-23
  Senior Monitoring and Evaluation Office...IDLGکابلSep-25
  Project officer (Monitoring and Evaluat...CRSNaOct-3
  Senior Monitoring & Evaluation Speciali...Ministry of communication and ITکابلOct-2
  MEAL OfficerWADANجوزجانDec-26
en