در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  Protection and Rule of Law Case Worker ...IRC (International Rescue Committee)چند ولایتDec-14
  Procurement Assistant UNAMAکابلDec-18
 InternGIZ-AfghanistanبلخDec-15
 Female: Senior Gender/Youth and Outrea...ICMAبغلانDec-10
 Basics and Psychosocial Counseling Mast...Ministry of Public HealthقندهارDec-14
 مدیر عمومی امور مالیاداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات صحی وزارت صحت عامهکابلDec-11
 Call for CV/ResumeDynamic Visionچند ولایتDec-31
en