در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  آموزگار در مهارت های: ...Aga Khan FoundationبدخشانApr-7
  کارمندخدماتیMinistry of Public HealthکابلMar-31
  Covid-19 Admin AssistantMinistry of Public HealthکابلMar-31
  مدیر عمومی حمایت تخنی...Ministry of Industry and CommerceکابلApr-4
  آمریت دیتاسنتر Ministry of Industry and CommerceکابلApr-4
  مدیر عمومی عملیاتی شب...Ministry of Industry and CommerceکابلApr-4
  Psycho-social Support (PSS) Provider (M...PU-AMIننگرهارApr-6
  Community Organizer (Male) for emergenc...PU-AMIننگرهارApr-6
  شب باشMinistry of Industry and CommerceکابلApr-7
  Training SpecialistMinistry of Industry and CommerceکابلApr-7
  Supply Value Chain Analyst Ministry of Industry and CommerceکابلApr-7
  Provincial Exhibitions ManagerMinistry of Industry and CommerceکابلApr-7
  Procurement OfficerMinistry of Industry and CommerceکابلApr-7
  Admin & Finance ManagerMinistry of Industry and CommerceکابلApr-7
  Construction EngineerMinistry of Industry and CommerceکابلApr-7
  Resettlement OfficerC_PMO/NWARAقندهارApr-8
  Administrative Management Assistant(Boo...U.S EmbassyکابلMay-23
  Project ManagerState Ministry for Martyrs & Disabled AffairsکابلMay-6
  Networking Adviser The International Committee of the Red Cross (ICRC)قندهارApr-5
en