در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Civil EngineerZohak Technology (ZTech) Company11857Jan-15
 IT ManagerZohak Technology (ZTech) Company11857Dec-20
 Finance ManagerZohak Technology (ZTech) Company11857Dec-20
 UPS EngineerZohak Technology (ZTech) Company11857Dec-20
 Proposal WriterZohak Technology (ZTech) Company11857Sep-25
 AutoCAD EngineerZohak Technology (ZTech) Company11857Sep-25
 Audio & Visual EngineerZohak Technology (ZTech) Company11857Sep-5
 Information Assurance EngineerZohak Technology (ZTech) Company11857Sep-5
 Virtualization EngineerZohak Technology (ZTech) Company11857Sep-5
 Network EngineerZohak Technology (ZTech) Company11857Jul-31
 Information Assurance EngineerZohak Technology (ZTech) Company11857Jul-31
 Audio & Visual EngineerZohak Technology (ZTech) Company11857Jul-31
 IT Officer Zohak Technology (ZTech) Company11857May-10
 BSS & VAS EngineerZohak Technology (ZTech) Company11857Jun-9
 Sales ManagerZohak Technology (ZTech) Company11857Sep-24
 OFC EngineerZohak Technology (ZTech) Companyچند ولایتSep-15
 Network EngineersZohak Technology (ZTech) Company11857Nov-11
 Core Network EngineerZohak Technology (ZTech) Company11857Nov-11
 Finance ManagerZohak Technology (ZTech) Company11857Dec-16
 Humana Resources ManagerZohak Technology (ZTech) Company11857Jan-16
en