در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 ITInternKandahar Food Zone ProgramکابلJan-12
 HR OfficerKandahar Food Zone ProgramقندهارDec-21
 Finance OfficerKandahar Food Zone ProgramقندهارNov-14
 Re- Announced Provincial DirectorKandahar Food Zone ProgramقندهارNov-10
 Re- Announced Gender ManagerKandahar Food Zone ProgramکابلNov-6
 Logistics AssistantKandahar Food Zone ProgramقندهارOct-11
 HR/Finance AssistantKandahar Food Zone ProgramقندهارOct-11
 Grants OfficerKandahar Food Zone ProgramقندهارOct-11
 Operations OfficerKandahar Food Zone ProgramقندهارOct-11
 Procurement AssistantKandahar Food Zone ProgramقندهارOct-11
 Re-annouced Gender ManagerKandahar Food Zone ProgramکابلOct-5
 Re- Announced Provincial DirectorKandahar Food Zone ProgramقندهارSep-26
 Provincial DirectorKandahar Food Zone ProgramقندهارAug-28
 Marketing SpecialistKandahar Food Zone ProgramقندهارJul-27
 Alternative Development QA/QC ManagerKandahar Food Zone ProgramکابلJul-23
 Logistic OfficerKandahar Food Zone ProgramکابلJul-23
 QA/QC Infrastructure ManagerKandahar Food Zone ProgramکابلJul-23
 Short Term Infrastructure QA/QC Enginee...Kandahar Food Zone ProgramقندهارJul-23
 Capacity Building OfficerKandahar Food Zone ProgramقندهارAug-23
 Capacity Building and Gender Manager Kandahar Food Zone ProgramقندهارJul-23
en