در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Social OrganizerANCCننگرهارJul-10
 Finance ManagerANCCکابلJul-16
 Social OrganizerANCCننگرهارJul-10
 Social OrganizerANCCقندهارJul-10
 Social OrganizerANCCقندهارJul-10
 EZ-KAR Project Package ManagerANCCچند ولایتDec-10
 Chief EngineerANCCکندزDec-10
 EZ-KAR Project Country DirectorANCCکابلSep-26
 EZ-KAR Project Provincial/City ManagerANCCقندهارSep-26
 EZ-KAR Project Economic Development Spe...ANCCچند ولایتSep-26
 EZ-KAR Project Chief Engineer ANCCچند ولایتSep-26
 EZ-KAR Project Chief Trainer ANCCچند ولایتSep-26
 EZ-KAR Project Country DirectorANCCکابلSep-20
 EZ-KAR Project Provincial/City ManagerANCCننگرهارSep-20
 EZ-KAR Project Economic Development Spe...ANCCچند ولایتSep-20
 EZ-KAR Project Chief Engineer ANCCچند ولایتSep-20
 EZ-KAR Project Chief Trainer ANCCچند ولایتSep-20
 Monitoring & Evaluation officerANCCکابلJul-6
 M&E ExpertANCCکابلApr-20
 Nutrition & Hygiene OfficerANCCکابلJan-15
en