در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Social Safeguard OfficerPMO/MEWچند ولایتMar-31
 Junior WUA OfficerPMO/MEWچند ولایتMar-25
 Social Safeguard OfficerPMO/MEWکندزFeb-10
 Environmental and Social Safeguard Assi...PMO/MEWکندزFeb-10
 HR OfficerPMO/MEWکابلFeb-10
en