در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  Document editor – PashtoGIZ-TVET AfghanistanکابلDec-12
  Document editor – DariGIZ-TVET AfghanistanکابلDec-12
  Document designer GIZ-TVET AfghanistanکابلDec-12
en