در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Community Development Facilitator-SIDA ...Concern Worldwide- AFghanistanتخارDec-17
 معاون مالی و اداری 19 پ...وزارت تحصیلات عالیچند ولایتDec-18
 Senior Advocacy OfficerSwedish Committee for Afghanistan (SCA)تخارDec-20
 Education Field SupervisorSwedish Committee for Afghanistan (SCA)تخارDec-17
en