در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Regional Sanitation & Health Promotion ...The Welfare Association for the Development of Afghanistan (WADAN)چند ولایتDec-16
 Regional Urban Water Supply Engineer The Welfare Association for the Development of Afghanistan (WADAN)چند ولایتDec-16
 Provincial CLTS CoordinatorFHI360/IHSANچند ولایتDec-29
 Technical Consultant (Herat Kandahar ...Ministry of Public Healthچند ولایتDec-18
 Admin /Finance (Zabul Kandahar )Ministry of Public Healthچند ولایتDec-18
 معاون مالی و اداری 19 پ...وزارت تحصیلات عالیچند ولایتDec-18
en