در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  Monitoring Evaluation Accountability ...Danish Refugee CouncilفراهOct-15
  دارنده صفحه فیسبوکفروشگاه انترنتی DEM.afچند ولایتOct-25
  Nurses FemaleRelief International (RI)چند ولایتSep-30
  Medical Doctors Relief International (RI)چند ولایتSep-30
  Cluster Supervisor MRCAفراهSep-30
  MCH AssistantMRCAفراهSep-30
  ریاست ارشاد حج و اوقا...ریاست ارشاد حج و اوقاف ولایت فراهفراهSep-29
  PsychiatristMRCAفراهSep-29
  SurgeonMRCAفراهSep-29
  GuardCTG-UNHABITAT (AUSSP)فراهOct-26
  Generalist Field OfficerThe International Committee of the Red Cross (ICRC)فراهSep-29
en