در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  HR AssistantYousaf Shams Services Companyچند ولایتOct-10
  Regional Program ManagerOrganization of Human Welfare (OHW)چند ولایتSep-30
  Provincial Program ManagerOrganization of Human Welfare (OHW)چند ولایتSep-30
  Economic Development SpecialistOrganization of Human Welfare (OHW)چند ولایتSep-30
  Chief TrainerOrganization of Human Welfare (OHW)چند ولایتSep-30
  ریاست عمومی حوزه دریا...انرژی و آبچند ولایتOct-3
  Senior Capacity Building OfficerCitizen Charter/MRRDکندزOct-6
  Provincial CoordinatorYouth Health and Development Organization (YHDO)کندزSep-23
  پذیرش شفاخانهMinistry of Public HealthکندزSep-26
  Call for CV/ResumeDynamic Visionچند ولایتDec-31
  Driver LITACA/MRRDچند ولایتSep-28
  Regional MIS OfficerWEE-RDP/MRRDکندزSep-25
  Regional MIS AssistantWEE-RDP/MRRDکندزSep-25
en