در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Gender Officer (National)Children in Crisis (CiC)ارزگانOct-15
 دارنده صفحه فیسبوکفروشگاه انترنتی DEM.afچند ولایتOct-25
 Project ClerkCTG-IOMچند ولایتOct-11
 Pharmacy OfficerSocial and Health Development program (SHDP)ارزگانSep-30
 Deputy Admin/Finance Manager Social and Health Development program (SHDP)ارزگانSep-30
en