در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  Project Health OfficerInternational Medical Corpsچند ولایتApr-14
  General SurgeonInternational Medical CorpsپکتیکاApr-14
  OT NurseInternational Medical CorpsپکتیکاApr-14
  Anesthesia TechnicianInternational Medical CorpsپکتیکاApr-14
 Project Manager ProvincialMinistry of Transportچند ولایتApr-9
 Quality Assurance (Provincial Engineer)Ministry of Transportچند ولایتApr-9
 OBs/GYN Specialist (متخصص نسای...Organization for Health Promotion and Management(OHPM)پکتیکاOct-14
en