در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 CSO - CSRNew Kabul Bankچند ولایتApr-26
 Community MobilizerIRC (International Rescue Committee)هلمندApr-27
 Reporting Assistant (Female Only)IRC (International Rescue Committee)هلمندApr-27
 Early Childhood Education OfficerIRC (International Rescue Committee)هلمندApr-27
 Master TrainerIRC (International Rescue Committee)هلمندApr-27
 ریاست مالی و اداری ول...اداره ارگانهای محلهلمندApr-29
 ریاست تربیه معلم ولای...وزارت معارفچند ولایتApr-30
 Child Protection Officer- Female OnlyIRC (International Rescue Committee)هلمندApr-24
 صرافNew Kabul Bankچند ولایتDec-24
 Admin/Finance AssistantOrganization for Research & Community DevelopmentهلمندDec-30
 Logistic/Procurement AssistantOrganization for Research & Community DevelopmentهلمندDec-30
en