در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Project AccountantBRAC AfghanistanهلمندApr-13
 QC EngineerBright Pearl Construction ComهلمندApr-15
en