عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Technical Support EngineerCyber Telecom Services (CTS)چند ولایتOct-31
 ریاست انکشاف دهات ولا...وزارت احیا و انکشاف دهاتچند ولایتOct-27
 Livelihoods Program Manager- Re announc...IRC (International Rescue Committee)HilmandOct-25
 Assessment Team LeaderIRC (International Rescue Committee)HilmandOct-23
 Admin/Gender & Youth Assistant - Lashka...DAI/SHAHARHilmandOct-22
 Senior IT/IFMS Advisor - Lashkar GahDAI/SHAHARHilmandOct-22
 Senior Municipal Team Lead and Governan...DAI/SHAHARHilmandOct-22
 Female: Senior Gender/Youth and Outreac...ICMA/SHAHARHilmandOct-21
 مدیر منابع بشری Independent Election Commissionچند ولایتDec-11
en