در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Surveyor/facilitator Integrity Watch Afghanistanچند ولایتJul-10
 Monitor Particip GmbH Afghanistanچند ولایتJul-14
 Provincial Monitoring OfficerCitizen Charter/MRRDچند ولایتJul-9
 ریاست فواید عامه ولای...وزارت فواید عامهچند ولایتJul-8
 Internship (Male)Citizen Charter/MRRDچند ولایتJul-12
 Facebook Page OwnerDEM GROUP Corporationچند ولایتJul-30
en