در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Sub EngineerACTEDچند ولایتJul-18
 Surveyor/facilitator Integrity Watch Afghanistanچند ولایتJul-10
 Monitor Particip GmbH Afghanistanچند ولایتJul-14
 Provincial TB Focal PointYouth Health and Development Organization (YHDO)بغلانJul-11
 Livestock Trainer GAALOچند ولایتAug-9
 Provincial Monitoring OfficerCitizen Charter/MRRDچند ولایتJul-9
 Internship (Male)Citizen Charter/MRRDچند ولایتJul-12
 Project Provincial CoordinatorWADANچند ولایتJul-15
 Facebook Page OwnerDEM GROUP Corporationچند ولایتJul-30
en