در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  دارنده صفحه فیسبوکفروشگاه انترنتی DEM.afچند ولایتOct-25
  Livelihoods Assistant (Community Mobili...Danish Refugee CouncilغزنیOct-10
  Monitoring Evaluation Accountability ...Danish Refugee CouncilغزنیOct-2
  Livelihood Team Leader (Civil Engineer)Danish Refugee CouncilغزنیSep-28
  ریاست هماهنگ کننده دی...وزارت تکنالوژی معلوماتی, مخابرات و ساینسچند ولایتDec-2
en