در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  District Manager Bahrami Shahid Distric...Relief International (RI)غزنیFeb-16
  Telecommunications & TechnologySalaam Noori ICT Servicesچند ولایتFeb-19
  Community Based Rehabilitation Worker (...Swedish Committee for Afghanistan (SCA)غزنیFeb-21
  Technician North Telecom ISP & ICT Servicesچند ولایتFeb-26
  Specialists and DoctorsElham Omid HospitalغزنیFeb-23
en