در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Skills Development OfficerCARE AFGHANISTANچند ولایتDec-22
 معاون مالی و اداری 19 پ...وزارت تحصیلات عالیچند ولایتDec-18
 Capacity Development facilitatorSwedish Committee for Afghanistan (SCA)غزنیDec-16
 Cashier Swedish Committee for Afghanistan (SCA)غزنیDec-22
 Finance AssistantSwedish Committee for Afghanistan (SCA)غزنیDec-22
 Advocacy Senior Officer Swedish Committee for Afghanistan (SCA)غزنیDec-16
 Community Based Rehabilitation WorkerSwedish Committee for Afghanistan (SCA)غزنیDec-16
 HandymanSwedish Committee for Afghanistan (SCA)غزنیDec-16
en