در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  finance officerSanayee Development Organization (SDO)فاریابAug-14
  MEAL (monitoring evaluation accountab...Save the ChildrenفاریابAug-15
  ریاست مالی و اداری ول...اداره مستقل ارگانهای محلچند ولایتAug-11
en