در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Community MobilizerSave the ChildrenفاریابApr-27
 Community MobilizerSave the ChildrenفاریابApr-27
 متخصص تثبیت حق مالکیت...MUDLچند ولایتApr-30
 کارمند اجتماعیMUDLچند ولایتApr-30
 Project Facilitator Afghan Women’s Skill development center (AWSDC)فاریابApr-25
 MEAL Officer Save the ChildrenفاریابApr-24
 عضو مسلکی حقوق مدنی و ...وزارت عدلیهچند ولایتAug-7
 آمر قضایای دولت( هرات...وزارت عدلیهچند ولایتJul-4
 Meal OfficerOrganization of Human Welfare (OHW)فاریابDec-29
 Logistic InternSave the ChildrenفاریابDec-29
en