در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  ریاست دفتر مقام ولایت...اداره مستقل ارگانهای محللغمانAug-23
 د لغمان ولایت مهترلام...IDLGلغمانAug-13
 Hospital Medical DirectorHealthNet TPOلغمانSep-4
en