در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Finance ManagerUnique Builders Construction CompanyکاپیساMar-31
 Road EngineerUnique Builders Construction CompanyکاپیساMar-31
 Bridge EngineerUnique Builders Construction CompanyکاپیساMar-31
 Quality Control Engineer (Road Project)Unique Builders Construction Companyچند ولایتMar-31
 Safety EngineerUnique Builders Construction CompanyکاپیساMar-31
 Project ManagerUnique Builders Construction CompanyکاپیساMar-31
 Re-Announced Local Governance Specialis...MgtWell/UNDPکاپیساDec-29
en