در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  Monitoring and Evaluation Officer (Site...IDS Afghanistanچند ولایتJul-20
  عضو مسلکی حقوق مدنی و ...وزارت عدلیهچند ولایتAug-7
  Re-Announced Local Governance Specialis...MgtWell/UNDPکاپیساDec-29
en