در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  آمر دریافت عرایض و ثب...NSIA(Gov)کابلFeb-6
  Engineers for ISP & Enterprise Roshan TelecomکابلFeb-20
  کارشناس امور تجدید و ...NSIA(Gov)کابلFeb-6
  کارشناس دریافت عرایض ...NSIA(Gov)کابلFeb-6
  مدیر عمومی تثبیت هویت...NSIA(Gov)کابلFeb-6
  Data Entry OfficerIrfan Trading Co Ltd.کابلFeb-15
  Deputy Marketing ManagerIrfan Trading Co Ltd.کابلFeb-15
  HR ManagerIrfan Trading Co Ltd.کابلFeb-15
  مدیریت عمومی دریافت ع...NSIA(Gov)کابلFeb-6
  آمر خدمات و تجدید تذک...NSIA(Gov)کابلFeb-6
  مدیریت عمومی دریافت ع...NSIA(Gov)کابلFeb-6
  آمریت توزیع تذکره تاب...NSIA(Gov)کابلFeb-6
  کارشناس دریافت عرایض ...NSIA(Gov)کابلFeb-6
  Deputy Contract ManagerIrfan Trading Co Ltd.کابلFeb-15
  کارشناس دریافت عرایض ...NSIA(Gov)کابلFeb-6
  Office Assistant/ Receptionist JhpiegoکابلFeb-3
  آمر دریافت عرایض و ثب...NSIA(Gov)کابلFeb-6
  Taxation / Finance ExpertAfghan Elite Tourist & Travel AgencyکابلFeb-10
  Business Development Manager (BDM) Afghan Elite Tourist & Travel AgencyکابلFeb-10
  مدیر عمومی توزیع تذکر...NSIA(Gov)کابلFeb-6
en