در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  زنانه MD داکتر SCAمیدان وردکDec-25
  متخصص نسایی ولادی اعل...SCAمیدان وردکDec-25
 Sr. Municipal Team Lead & Governance/Pu...ICMA/SHAHARمیدان وردکDec-17
 د اکتر زنانه MD (اعلان...SCAمیدان وردکDec-15
 متخصص جراحی عمومی ( اع...SCAمیدان وردکDec-15
 Administrative Positions – Women’s ...TETRA TECH ARDچند ولایتDec-12
 Chief of Party (COP) – Women’s Empo...TETRA TECH ARDچند ولایتDec-12
 Deputy Chief of Party - Technical / Wom...TETRA TECH ARDچند ولایتDec-12
 Deputy Chief of Party - Operations/ Wom...TETRA TECH ARDچند ولایتDec-12
 Director of Grants and Contracts – Wo...TETRA TECH ARDچند ولایتDec-12
 Technical Positions – Women’s Empow...TETRA TECH ARDچند ولایتDec-12
 Call for CV/ResumeDynamic Visionچند ولایتDec-31
en