در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
 Electrical EngineerIDS Afghanistanچند ولایتApr-25
 Monitoring and Evaluation Officer (Site...IDS Afghanistanچند ولایتJul-20
 عضو مسلکی حقوق مدنی و ...وزارت عدلیهچند ولایتAug-7
 Access Mobilizer (208-2018)IRC (International Rescue Committee)چند ولایتDec-30
en