در حال بارگذاری...
عنوانکارفرمامکانتاریخ ختمدستورات
  Grant 0fficerIDLGچند ولایتOct-11
  د ولسوالۍ په کچه د دفت...WEE-RDP/MRRDخوستOct-4
 دارنده صفحه فیسبوکفروشگاه انترنتی DEM.afچند ولایتOct-25
 Receptionist/KhostNSIA(Gov)خوستOct-2
 Operation Officer/KhostNSIA(Gov)خوستOct-2
 Driver/KhostNSIA(Gov)خوستOct-2
 Asan Khedmat Provincial Manager/ KhostNSIA(Gov)خوستOct-2
 Monitoring/ Assessment officer/KhostNSIA(Gov)خوستOct-2
 Monitoring / Assessment Specialist/ Kho...NSIA(Gov)خوستOct-2
 Network & System Engineer/KhostNSIA(Gov)خوستOct-2
en