شرکت طباعتی و تبلیغانی حریر گرافکس یگانه مرکز مستقل به سطح کشور در بخش اعلانات است که برای اولین بار ماشین های بزرگ ، عصری و مدرن چاپ دیجیتل که جدیداٌ وارد نموده با داشتن جواز رسمی اداره آیسا به کار آغاز نمود و تماماٌ سایز های بنر و بلبورد را باکیفیت عالی و کارمندان مسلکی و مجرب بطور 24 ساعته در خدمت هموطنان عزیز قرار دارد.
هموطنان محترم میتوانند که از سرعت در چاپ، کیفیت عالی و تقلیل در قیمت چاپ را باما تجربه نمایند.
 

در