شفاخانه آریا سیتی کابل

Background
شفاخانه آریا سیتی کابل
از جمله شفاخانه های خصوصی شهر کابل بوده که از مدت هفت سال بدینسو در عرصه خدمات طبی فعالیت دارد . همچنان این شفاخانه در جمع شفاخانه های درجه اول خصوصی کابل بوده که از طرف وزارت صحت عامه ارزیابی گردیده است . این شفاخانه در بخش های داخله عمومی و قلبی ، داخله اطفال و نوزادان ، نسایی ولادی ، جراحی عمومی و یورولوژی ، اورتوپیدی ، جراحی پلاستیک و زیبایی ، چشم ، گوش وگلو، جلدی  ، داشتن چندین عملیاتخانه های ولادی نسایی و جراحی عمومی ، جراحی چشم ، جراحی پلاستیک ، اتاق های بستر مفشن ( یک نفری و عمومی ) اتاق عاجل ، شعبه واکسین رایگان ، امبولانس مجهز با وسایل طبی  بطور 24 ساعته خدمت مریض و مریضداران محترم قرار دارد.
، بخش تشخیصیه شفاخانه آریا سیتی کابل شامل : لابراتوار مجهز با وسایل و ماشین الات مدرن روز ، ستی سکن ، مموگرافی ، دیجیتل اکسری ، OPG دندان (اکسری مکمل دندانها) ، ایکوکاردیوگرافی ، التراسونوگرافی ، ECG ، CTG ( گراف قلب جنین )
آدرس : کابل افغانستان چهاراهی سرسبزی جوار هوتل شام پاریس
فون : 0777757501 ،

[email protected]

در