شمس لندن اکادمی که اولین،بهترین و برزگترین سلسه مکاتب خصوصی در افغانستان است افتخار داریم با ارایه خدمات تعلیمی و تربیتی در چوکات وزارت محترم معارف جهموری اسلامی افغانستان با نصاب قبول شده معارف و اکسفورد از صنوف امادگی الی صنف دوازدهم تعداد کثیری از شاگردان را تحت تدریس قرار داده ایم .
در حال حاظر شمس لندن اکادمی 7 نماینده گی در مزگر و ولایت داشته و توسط معلمین مجرب و باتجربه که دارند درجات تحصیل ماستری و حداقل 14 پاس اند فعالیت و به اولاد وطن مصروف خدمت اند.
انشاالله  تصمیم براین داریم تاتعداد نمایندگی های این اکادمی به (40) مکتب در سرتاسر افغانستان ت

در