فابریکه دواسازی اویسن فارما

Background
فابریکه دواسازی اویسن فارما یک فابریکه تولیدی ادویه طبی انسانی ولوازم آرایشی بهداشتی در داخل کشور بوده که از سال 1391 تااکنون درشهرک صنعتی هرات با داشتن پنج خط تولیدی وبیش از سی قلم محصولات مختلف اعم از شربت ها, قطره های خوراکی, پمادها ، مواد انتی سپتیک و کریم های بهداشتی میباشد. برای معلومات بیشتر لطفا به وب سایت ما سربزنید.
www.avisonpharma.com

در