لیسه عالی خانه نورنمبر3

لیسه عالی خانه نور نمبر3 یک نهاد تعلیمی که همواره در صدد رشد تقویت سطح اکادمیک کشور در جهت ارتقای سطح علمی نونهالان و نوجوانان به فعالیت آغاز نموده که با محیط آرام سیستم درسی با پروگرام های عالی تائید شده وزارت معارف در خدمت اولاد این وطن میباشد. به یکتعداد استادان مجرب ضرورت دارد.
استاد علوم دینی
استاد مضامین ساینسی : معارف و اکسفورد
استاد علوم اجتماعی: تاریخ، جغرافیه، و اجتماعیات
استاد ریاضیات
استاد السنه : دری، پشتو، انگلیسی و عربی
استاد خط ، رسم و سپورت
استاد کمپیوتر
 

در