مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی کهکشان شرق

پیشینه و اهداف مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی کهکشان شرق: این مؤسسه بر بنیاد ارزش های اکادمیک در زمستان ۱۳۹۱ هجری شمسی در شهر هرات افتتاح گردید تا چراغی فروزان بر فراز راه دانش آموزی در این خطه ی علم پرور باشد. مؤسسۀ تحصیلات عالی کهکشان شرق با اتکاء به بنیه های قوی و ارزشمند علمی٬ مأمنی مطمئن و پویا در عرصۀ دانش و پژوهش خواهد بود. این دانشگاه بر آن است تا با عزمی راسخ، با درک عمیق و علمی از نیاز های آموزشی نسل فردا و با انتقال تجربه از دانشگاه های پر آوازه ی بین المللی، گام های استوار را برای ایجاد فرصت های مناسب تحصیلی بر دارد.
 

در