موسسه تحصیلات عالی حنظله

موسسه تحصیلات عالی خصوصی حنظله

به عنوان یک نهاد علمی، اجتماعی و فرهنگی با مشوره متنفذین و بزرگان ولایت بادغیس و به منظور ادای وظیفه و رسالت دینی و علمی و با هدف ارتقای دانش مسلکی افراد جامعه و به موازات آن ایجاد سهولت در امورات اجتماعی برای تمام اقشار جامعه که شرایط جذب را در این موسسه داشته باشند در سال 1393 در مرکز ولایت بادغیس افتتاح گردید.

این نهاد تحصیلی دارای اجازه فعالیت رسمی و قانونی از مقام محترم وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان بوده و تمام فعالیت های تدریسی و اداری آن طبق موازین و قوانین این وزارت به صورت قانونی پیش میرود.

لازم به تذکر است که تمامی استادان مجرب و ممتاز این موسسه به سویه ماستر و لیسانس بوده و با دردست داشتن نمرات کادری و تخصصی بعد از ارزیابی و تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی، در این نهاد علمی توظیف گردیده اند و سیستم آموزشی این موسسه طبق معیار های پذیرفته شده به صورت کریدت بوده و طی هشت سمستر محصلان به درجه لیسانس با دیپلوم استندرد از این موسسه فارغ التحصیل می گردند.

 

اهداف:

تامین شرایط تحصیلی به سطح عالی مطابق معیار های چذیرفته شده ملی و بین المللی در رشته های مختلف علوم.
بهبود کیفیت تحصیلات عالی بطور مداوم در موسسه.
پرورش و انکشاف استعداد های فکری و علمی محصلان در فراگیری دانش بطور نظری و عملی و ارتقای مهارت های کاری و اندوخته های علمی آن ها برای خدمت گذاری بهتر و موثر تر مردم و جامعه
انتقال دانش و تکنالوژی با به کار گیری تجربه های ملی و جهانی.
نوآوری در شیوه تدریس به منظور تربیت کادر ها در بخش ها و رشته های مشخص به هدف جوابگوی نیازمندی های آینده کشور.

در