باغ بابر یک مکان تاریخی و تفریحی میباشد که در اوایل قرن ۱۶ میلادی توسط ظهیر الدین محمد بابر طرح و ایجاد گردید

 

در