شرکت مشورتی صاحبی در خصوص حسابرسی، مشاوره، مالیات، حسابداری و راه حل ها در امور مالی با ارائه خدمات با کیفیت و واجد شرایط  به مشتریان خود می باشد.

تنها هدف شرکت صاحبی از آغاز، با داشتن ارزش های فرهنگی که ایجاد کرده و دارا می باشد با توسعه آنها و تبدیل آنها به عنوان اساس و رهبر این حرفه در بخش مربوطه می باشد.

www.sahebe.com

در