آشپز

Vacancy Number:MALTD-00005
Title: آشپز
Category:Other
Duration:Permanent
Exp.: 2018-11-22-(5 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:As per company policy
Gender:Male/Female

Location

Organization: Marhaba Asem CO. LTD | About Marhaba Asem CO. LTD
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:
Work Experience:حداقل سه سال تجربه کاری Years
Qualification:

 توانایی آماده کردن غذا برای حدود 60 نفرمهارت و توانایی مراقبت ذخایر مواد غذایی دفتر را دارا باشدمهارت و توانایی صفا و پاک نگهداشتن آشپزخانهدارای توانایی و مهارت باشد که بدون نظارت مستقیم کار خود را به پیش ببرد:خصوصیت های شخصیروش خوب  داشته باشدصادق و امین باشدقابل اعتماد باشدمسئولیت شناس باشدتوانایی گفتگو و صحبت با پرسونل را داشته باشد


Duties & Responsibilities

 برآورد نوع و مقدار مواد اوليه براي پخت و تهيه غذاداشتن شناخت کافی و انتخاب مواد اولیه مناسب و تازهتهیه و پخت انواع غذاها به تعداد لازم و با کیفیت مناسب بر اساس برنامه زمانبندی شدهنظارت بر کیفیت و میزان مواد اولیهو رعایت دستورالعمل های بهداشتی، ایمنی و سلامت رعايت اصول بهداشتی در محيط آشپزخانهپاك كردن وشستشوي مواد اوليه غذائي نظير سبزيجات ، گوشت ، حبوبات وميوه جات طبق دستورشستشوی ظروف، وسائل ولوازم آشپزخانه همکاری با صفا کار جهت پاک نگهداشتن لوازم وتجهیزات دفتر


Submission Guideline

 

به کاندیدان با تجربه در زمینه اولویت داده میشود

برای معلومات بیشتر به شماره 0728496333 و یا 0796262999 به تماس شوید

آدرس: کابل، نمایندگی شرکت مرحبا عاصم

Email: [email protected]
در