آفیسر ارشد آگاهی عامه و ارتباطات

Vacancy Number:MOT/SSU/41
Title: آفیسر ارشد آگاهی عامه و ارتباطات
Category:Media-Journalism
Duration:UP TO 30/DEC/2018
Exp.:2018-09-23-(7 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:as per NTA
Gender:Male/Female

Location

Organization:Ministry of Transport |About Ministry of Transport
City:Kabul
Country:AF

Qualification

Education:لیسانس در رشته های ژور نالیزم حقوق، اقتصاد، اداره عامه، علوم اجتماعی و ادبیات. ( ارجهیت به درجه تح
Work Experience:داشتن حد اقل 5 سال تجربه کاری در بخش های رسانه، م Years
Qualification:

تحصیلات: لیسانس در رشته های  ژور نالیزم حقوق، اقتصاد، اداره عامه، علوم اجتماعی و ادبیات.  ( ارجهیت به درجه تحصیلی ماستر داده میشود).تجربه کاری : داشتن حد اقل 5 سال تجربه کاری  در بخش های رسانه، مطبوعات و آگاهی عامهلسان: بلدیت به زبان های دری/ پشتو و انگلیسی ضرور میباشدتوانای ها:مهارت های شخصی عالی در بخش های مذاکره و  افهام و تفهیم با شرکا/ ادارات ذیربطداشتن توانائی کارکرد روی چندین موضوع در عین زمانداشتن توانائی افهام و تفهیم عالی بصورت گفتاری و نوشتاریبلدیت کامل به قوانین،  طرزالعمل ها و مقررات مرتبط به بست هذا


Duties & Responsibilities

مطالعه و تجزيه و تحليل اخبار و اطلاعات منتشره توسط رسانه هاي عمومي در ارتباط با فعاليتهاي جهت، تهيه پاسخ و توضيح در موارد لازم با هماهنگي مديران مربوطه.

هماهنگی و تامین ارتباط با ژورنالیستان ملی و بین المللی جهت استحکام روابط و انعکاس کارکردهای وزارت ترانسپورت.

پيگيري تهيه و تنظيم برنامه هاي مصاحبه مطبوعاتي، راديويي و تلويزيوني مسئولين بر حسب لزوم دید.

جمع آوري، تدوين و انعكاس اخبار و اطلاعات كليدي وزارت  از طريق ویب سایت، و رسانه های همگانی.

بررسی و برنامه ریزی در جهت رشد و استقرار نیروی فعال در فعالیت های رسانه ایی.

تهیه مطالب و مقالات از فعالیتها وزارت ، طرح و دیزاین ، چاپ و مشوره های قانونی در عرصه رسانه ها، امور فرهنگی و ارتباطات

برقراري ارتباط مستمر با رسانه ها و انعكاس اخبار،‌ وقايع و رويدادهاي مرتبط   وزارت ترانسپورت با هماهنگي مسئولين مربوطه.

تهیه و تدوین بروشورها به زبانهای ( دری، پشتو و انگلیسی)

تهیه و تدوین کتاب و ویژه نامه ها از دست آوردهای وزارت ترانسپورت


Submission Guideline

افغانستان – کابل - افغانستان

هدایات ارسال :

متقاضیان علاقمند میتوانند سی وی، اسناد تحصیلی، تجارب کاری تصدیق شده خویش را به آدرس الکترونیکی (([email protected]   با ذکر عنوان و شماره (Vacancy Number)  ارسال یا به وزارت ترانسپورت، ریاست منابع بشری و مشاوریت اداری و منابع شری واحد حمایوی استراتیژیک تسلیم نمایند .

Email:[email protected]
در