آمریت دیتاسنتر

Vacancy Number:
Title: آمریت دیتاسنتر
Category:Other Organization
Duration:
Exp.: 2020-04-04-(1 Week From now)
Jobs no:1
Salary:سیستم رتب معاشات
Gender:Male/Female

Location

Organization: Ministry of Industry and Commerce | About Ministry of Industry and Commerce
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:حداقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی، کمپیوترساینس، تخصص در دیزاین و
Work Experience:حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه . Years
Qualification:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):



حداقل شرایط لازم برای احراز این بست دراحکام مندرج ماده (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.



حداقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی، کمپیوترساینس، تخصص در دیزاین و امنیت شبکه ها( درجات تحصیلی بالاتر و داشتن سرتیفیکیت های جهانی CCNA، CCNP، MCSA -2016، و غیره) ارجحیت داده میشود.

حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .

تسلط کامل به یکی از لسان های ملی (دری، پشتو) وآشنایی با لسان انگلیسی .

مهارتهای کمپیوتری مرتبط به وظیفه.


Duties & Responsibilities

عنوان وظیفه:



آمریت دیتاسنتر



بست:



3          



وزارت یا اداره:



صنعت و تجارت



موقعیت:



کابل



تعداد پست:



بخش مربوطه :



( 1 )



ریاست تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی



گزارشدهی به:



رئیس تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی



............................................................................................................................................................................................................................................................................



هدف وظیفه: طرح، دیزاین و تطبیق نمودن پالیسی های مختلف بمنظور حفظ و مراقبت از تمام وسایل و سیستم های تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی، و فعال نګهداشتن سیستم های دیتاسنتر بمنظور ارایه خدمات بهتر و ۲۴ ساعته.



............................................................................................................................................................................................................................................................................



صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 



طرح و ترتیب پلان کاری ربعوار،ماهوار و سالانه  ریاست مربوطه در مطابقت با پلان واهداف وزارت.

آگاه نگهداشتن کارکنان شعبه از تازه ترین معلومات راجع به تجهیزات و خدمات شبکه دیتاسنتر مربوط وزارت.

توسعه وتطبیق پروژه ها وبهبود شبکه های زیر بنایی.

ارائه نظریات در مورد مسؤولیت های مستقیم پلان گذاری استراتیژیک و مسایل تخنیکی که ممکن است اجرای موثر عملیات های جاری را متاثر سازد.

ایجاد پالیسی های امنیتی جهت محفوظ نګهداشتن معلومات، سیستم ها و تجهیزات تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی.

تحلیل و تجزیه ترافیک معلومات شبکه و ارائه توصیه ها در بهبود عملکرد زیربنای شبکه طوریکه مناسب باشد.

حصول اطمینان از حفاظت سیستم و امنیت شبکه و در مطابقت با پالیسی های ملی و بین المللی که وقتاً فوقتاً صادر می شوند.

پلان گذاری، دیزاین، تطبیق، تست نمودن و بهینه سازی فایروال، هاردویر و سافتویرLAN وWAN، سیستم پاور و خدمات مربوطه آن.

اجرای تحلیل و تجزیه ظرفیت ترافیک و مدیریت، تغییر و گذارش دهی.

ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقامات ذیصلاح بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.

حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف فنی و مسلکی کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛

راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی .

اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.


Submission Guideline

متقاضیان محترم واجد شرایط میتوانند فورم درخواستی را از سایت کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی وسایر سایت های معتبر کشور دانلود نموده وبعداز خانه پری تمام اسناد خویش را اسکن ودریک فایل پی دی اف که حجم آن از 5 ام بی بیشتر نباشد ظم نموده به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند.

[email protected]

Email: [email protected]
در