استاتید برای مکتب امید

Vacancy Number:Hope-1
Title: استاتید برای مکتب امید
Category:education
Duration:Fixed Term
Exp.: 2020-03-30-(1 Day From now)
Jobs no:6
Salary:As per organization salary policy
Gender:Male/Female

Location

Organization: International Foundation of Hope (IF Hope) | About International Foundation of Hope (IF Hope)
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:University Degree
Work Experience:03 Years
Qualification:شرایط پذیرش 

 حد اقل سویه تحصیلی لیسانس را داشته باشد

تجربه استادی حد اقل سه سال در  مکاتب دولتی و یا خصوصی داشته باشد

از طبقه ذکور و اناث باشد  

به زبانهای (دری،پشتو) اشنایی داشته باشد

وظیفه شناس بوده و پابند به وقت باشد 

پابند به لوایح ومقررات باشد 

پابند به یونیفورم مکتب بوده و ظاهر منظم داشته باشد

 


Duties & Responsibilities

 اساتید مجرب و مسلکی در رشته های ذیل ضرورت دارد اصول صنفی از طبقه اناث برای مضمون فزیک از طبقه اناث و ذکور برای مضمون انګلیسی از طبقه اناث برای مضمون ریاضی از طبقه ذکور یا اناث برای مضمون دری از طبقه ذکور  یا اناث فرهنګ،وطندوستی،هنر،از طبقه ذکور یا اناث     


Submission Guideline

 

علاقه مندان میتوانند خلص سوانح خود را از تاریخ 30 دلو الی 30 حوت به آدرس ذیل به طریق ایمیل روان کنید

آدرس: سرک پانزدهم وزیر محمد اکبر خان لیسه عالــــــــــی امید سهیل ستانکزی [email protected]

نمبرتماس: 0788056791

 

 

Email: [email protected]
در