استاد برای مضمون جغرافیه

Vacancy Number:KVID20180525-53709
Title: استاد برای مضمون جغرافیه
Category:education
Duration:Yearly
Exp.:2018-05-25-(5 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:As per organization salary policy
Gender:Male/Female

Location

Organization:Hope High School |About Hope High School
City:Kabul
Country:AF

Qualification

Education:University Degree
Work Experience:One Year Years
Qualification:

 (شرایط پذیرش (اساتید

 (برای مضمون (جغرافیه

  از صنف هفتم تا دوازدهم بعد از ظهر تایم (پیشین) برای شاګردان ذکور

حد اقل سویه تحصیلی لیسانس و یا ماستر  را در رشته معین داشته باشد
تجربه معلمی حد اقل یک سال در مکاتب دولتی و یا خصوصی داشته باشد

وظیفه شناس بوده و پابند به وقت باشد
پابند به  لوایح ومقررات باشد
پابند به یونیفورم مکتب بوده و ظاهر منظم داشته باشد

 

Duties & Responsibilities

Hope High School لیسه عالـــــی امید 


Submission Guideline

علاقه مندان میتوانند خلص سوانح خود را   به آدرس ذیل  به طریق ایمیل روان کنید

آدرس: سرک پانزده وزیر محمد اکبر خان لیسه عالــــــــــی امید

سهیل ستانکزی

[email protected]

نمبرتماس:  0788056791 / 0702520282 

 
Email:[email protected]
در