استاد قراردادی

Vacancy Number:99-001
Title: استاد قراردادی
Category:education
Duration:دوره امتحانی ۴ ماه ، قابل تمدید می باشد
Exp.: 2020-07-19-(5 Months From now)
Jobs no:12
Salary:طبق پالیسی امتیازات پوهنتون
Gender:Male/Female

Location

Organization: Salam University Kunduz Branch | About Salam University Kunduz Branch
City: Kunduz
Country: AF

Qualification

Education:لیسانس دارای نمرات کادری و ماستر
Work Experience:2-3 سال Years
Qualification:

درجه تحصیلی: لیسانس دارای نمرات کادری در رشته های( حقوق وعلوم سیاسی، اقتصاد، شرعیات و انجنیری)برای ماستر و دکتور ترجیح داده می شودحداقل ۲-۳ سال تجربه تدریسآشنایی کامل با برنامه های:

Microsoft Word Microsoft Excel PowerPoint

آشنایی به زبان های ملی: دری، پشتوآشنایی به زبان های خارجی: انگلیسی یا عربی


Duties & Responsibilities

استاد قراردادی( حقوق وعلوم سیاسی، اقتصاد، شرعیات و انجنیریوظایف عمدهتهیه لکچر نوت و رهنمایی عملی یا لابراتواری مضامین مربوط تدریس.داشتن پلان کار ماهوار مطابق معيارات فعاليت هاي اکادميک و پلان درسی ساعتوار مضمون مربوطه ؛اخذ و کنترول حاضري محصلان در ساعات مربوطهاخذ امتحانات صنفی، وسط سمستر، امتحان نهایی و ارزیابی موارد مذکور و ارایه­ی نتایج آن به پوهنتون.تحقیق و پژوهش علمی غرض دریافت ترفیع رتب علمی طبق معیارهای علمی و تکمیل  آن در مدت زمان مطلوب.تسلیم دهی مواد درسی به روز ساخته شده به اداره ی مربوطه جهت شریک ساختن با محصلین قبل از شروع سمستر.استفاده از روش­های فعال، مناسب، معیاری و عصری در زمان تدریس و کار با محصلان.حضور منظم و به وقت معین طبق تقسیم اوقات مرتبه در ساعات درسی و استفاده کامل از زمان تدریس خویش.اشتراک در امتحان کانکور و محافل رسمی که در ایام رسمی و غیر رسمی از طرف پوهنتون برگزار می‌گردد.اشتراک فعال در محافل علمی منحیث گرداننده، سخنران و یا اشتراک کننده.اشتراک فعال در کمیته‌ها، مجالس و شوراهای علمی دیپارتمنت و پوهنځی که دعوت می­گردد.اجتناب از برخوردهای منفی، غیر اکادمیک و منافی اصول نافذه، تبلیغات و فعالیت­های سیاسی در زمان اجرای وظیفه.رهنمایی محصلان  در تهیه سمینارها، کنفرانس­ها و نگارش منوگراف در رشته­ی اختصاصی خویش.سهمگيري مسؤولانه در بهبود امور پوهنحی و پوهنتون به منظورانكشاف علمی و تدریسی؛ایجاد نظم و دسپلين درصنوف درسی به خاطر بهتر شدن و بالارفتن کيفيت تدرس؛تدریس با اخلاص، صداقت­مندی وحسن نیتحفظ اسرار اداره و جلوگيري از انتقال مواد درسی و سایر داشته هاي معنوي و مادي پوهنتون به افراد و نهاد هاي دیگر بدون اجازه مقام ریاست پوهنتون؛رعایت قانون اساسی، قانون تحصیلات عالی، مقررات، لوایح وزارت محترم تحصیلات عالی، لوایح و طرزالعمل‌های پوهنتون سلام شعبه کندز.


Submission Guideline

اشخاص واجد شرایط خلص سوانح( (CVو کاپی اسناد ارزیابی شده خویش را میتواند به مدیریت استادان پوهنتون سلام شعبه کندز و یا به ایمیل ادرس ذیل با عنوان استاد قراردادی در( رشته مورد نظر)  ارسال نمایند:

[email protected]

شماره تماس: 0786144407   0748550030

Email: [email protected]
در