انجنیر ارشد دیزاین سرک – پروژه شهرک های معلمین در سراسر کشور

Vacancy Number:KVID20180622-54924
Title: انجنیر ارشد دیزاین سرک – پروژه شهرک های معلمین در سراسر کشور
Category:Engineering
Duration:6 ماه
Exp.:2018-06-22-(5 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:NTA
Gender:Male/Female

Location

Organization:وزارت شهرسازی و مسکن |About وزارت شهرسازی و مسکن
City:Kabul
Country:AF

Qualification

Education:رشته تحصیل:لیسانس در رشته انجنیری سرک و یا سیول به درجه تحصیلی بالاتر ارجعیت داده میشود
Work Experience:5 سال مرتبط Years
Qualification:

رشته تحصیل:لیسانس در رشته انجنیری سرک و یا سیول به درجه تحصیلی بالاتر ارجعیت داده میشود

 

تجربه کاری:.حداقل 5 سال

مهارتها:

آشنایی با برنامه های کمپیوتر:

 

Egal Point Installation of software Office AutoCAD

Cival 3 D

بلدیت کامل به یکی از زبانهای ملی:

(دری ،پشتو)

آشنایی با زبان   انگلیسی

Duties & Responsibilitiesمسئولیت های وظیفوی:طرح و دیزاین پلان های سرک به اساس سروی توپوگرافی و پلان تفصیلی مطابق معیار و ستندرد های ملی و بین الملی

ترتیب پلان های سرکها، پیاده روها، ترمینال، و ساحه پارکینگ با دیتایل های آن

سعی و کوشش جهت ارتقا کمیت و کیفیت کاری پلانهای سرکها

تهیه و ترتیب راپورهای کاری، اشتراک در مجالس

تهیه و ترتیب گریدینگ پلان شهرک ها

تطبیق پلان های کاری

سفر به تمام ولایات کشور

همکاری با سایر همکاران بخشها

آگاهی از تطبیق برنامه ها طبق طرزالعمل و پالیسی وزارت شهرسازی و مسکن

تطبیق پروگرام ارتقای ظرفیتپابندی به وظیفه در اوقات رسمی و حفظ دسیپلین، حفظ اسرار اداره و تامین دسیپلین کاری 


Submission Guideline


برای درخواست به این بست لطف نموده به ذیل مراجعه نماید.

To apply please clink link below

Apply_Now

 

Email:Apply_Now
در