ترجمان متن انگلیسی به پشتو و دری

Vacancy Number:0000
Title: ترجمان متن انگلیسی به پشتو و دری
Category:Translator
Duration:1 year with possibility of extension
Exp.: 2021-05-15-(1 Week From now)
Jobs no:4
Salary:قابل مذاکره
Gender:Male/Female

Location

Organization: National Radio & Television of Afghanistan | About National Radio & Television of Afghanistan
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:Bachelor degree
Work Experience:2 Years
Qualification:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:1.درجه تحصیلداشتن تحصیلات عالی حد اقل درجه لیسانس2.تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)داشتن تجربه کاری حد اقل ۲ ساله در بخش ترجمه سریال ها، فلم ها، انمیشن ها، مستند ها و غیره.3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )آشنائی با پروگرام های کمپیوتر (ورد واکسل و تایپ)

تسلط کامل در تحریر و بیان به زبان های مربوطه

توانایی اجرای کار تیمی

توانایی فراگیری آموزش، ابتکار انجام پروژه های جدید و سهم گرفتن در بخش های دیگر دوبله


Duties & Responsibilities

هدف وظیفه: ترجمه متن سریال ها، فلم ها، و انمیشن ها، مستند ها و غیره از زبان انگلیسی به پشتو و دری...........................................................................................................مسؤلیت های وظیفوی:ترجمه مسلکی محتوا به زبان های  دری و پشتو

 ایدیت متن ترجمه شده و کنترول همخوانی آن با متن اصلی

 همکاری مستقیم و همه جانبه با ایدیتر و هنرمندان دوبلاژ حین اجرای نقش

انجام تمامی کارهای دیگر که توسط مسئول بخش مربوطه در نظر گرفته میشود.اجرای سایروظایف که ازطرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره مربوطه  به وی سپرده میشود.


Submission Guideline

  .علاقمندان میتوانند سی وی  یا خلص سوانح خویش رابه ایمیل آدرس ذیل ارسال بدارند

ایمیل تحریر دارید subject lineلطفا عنوان بست را در  

Email: [email protected]
در