ترجمان

Vacancy Number:1
Title: ترجمان
Category:Banking
Duration:0
Exp.:2018-10-10-(7 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:As per Organization Salary Scale
Gender:Male/Female

Location

Organization:Da Afghanistan Bank |About Da Afghanistan Bank
City:Kabul
Country:AF

Qualification

Education:- لیسانس ادبیات یا اقتصاد
Work Experience:چهار سال Years
Qualification:

مشخصات شخص:درجۀ تحصیل:فارغ التحصیل یکی از پوهنتون های معتبر

لیسانس ادبیات یا اقتصادتجربه: حداقل چهار سال تجربه کاری مرتبطمهارت ها و توانائی ها:فصاحت و بلاغت در گفتار و نوشتار به زبان های رسمی کشور

قوه فهم و درک مسائل ترجمه

قوه درک مسائل اقتصادی (سیاست پولی، بانکداری، مالی، تجارت)

مهارت در فن ترجمه

بلدیت به برنامه های کمپوتر (MS Office)صفات و ارزش های شخصی: صادق، دارای برخورد نیک، با نظم، پابند به وظیفه، اجراآت به موقع، علاقمند به کار گروپی، مسئولیت پذیر، تصمیمگیر و مسلکی در بخش کاری.


Duties & Responsibilities

ترجمه اسناد و مطالب مربوط به بخش نشرات شامل مقالات و مطالب علمی و اقتصادی برای مجله بانک و سایر مواد نشراتی

ترجمه خبرنامه های کنفرانس های مطبوعاتی برای سایت دافغانستان بانک از زبان دری به پشتو و برعکس

ترجمه اسناد (قوانین، مقررات، پالیسی ها، سوالنامه ها و سایر اسناد) مربوط به سایر شعبات دافغانستان بانک

ترجمه راپورهای اقتصادی (ربعوار و سالانه)

ترجمه کارت های تبریکی، دعوت نامه، شهادت نامه، و لایحه وظایف کارمندان بانک

انجام سایر وظایف محوله از جانب مقام مافوق در حدود صلاحیت ها


Submission Guideline

آگاهی: علاقه مندان میتوانند یک نقل CV  و یا خلص سوانح خویش را همراه یک ورق درخواست با ذکر پست فعلی و انتخابی و ایمیل آدرس فعال قبل از تاریخ 18/ میزان /1397 به ایمل آدرس [email protected] بفرستند. ضمناً متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب معلومات به ویب سایت  dab.gov.af مراجعه نمایند.

نکات مهم:

- جهت اخذ امتحان صرف با کاندیدان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

Email:[email protected]
در