تکنشن انستیزی

Vacancy Number:420/2019
Title: تکنشن انستیزی
Category:Healthcare/Medical
Duration:26 months
Exp.: 2019-05-24-(2 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:بر اساس جدول معاشات
Gender:Male/Female

Location

Organization: CAF | About CAF
City: Logar
Country: AF

Qualification

Education:•داشتن اسناد تحصیلی معتبر از بخش انستیزی
Work Experience:2 Years
Qualification:

شرايط لازمه:داشتن اسناد تحصیلی معتبر از بخش انستیزی

داشتن سجایای عالی فردی و مسلکی

داشتن سجاياي اخلاقي (صبرو حوصله ، دلسوزي، محتاط بودن...)


Duties & Responsibilities

مسوليت هاي عمده:تنظيم امور انستيزي قبل ، در جريان وبعد از عمليات هاي جراحي مريضان. 

اجراي خدمات انستيزي براي مريضان شفاخانه.

جمع آوري ارقام دقيق و به موقع مريضان تحت تداوي مطابق رهنمود ها ، فارمها ولوايح کاري. 

رسیدگی به تمام امور پلان شده توسط جراح .

مراقبت تمام وسايل وسامان آلات مربوطه.

تهيه وارايه لست مواد قابل مصرف بخش انستيزي.

مراقبت وتهيه الماري وسايل عاجل دراطاق ريکوري وعمليات خانه.

تنظيم وتهيه سامان و وسايل انستيزي مورد نياز دراطاق ريکوري وعمليات خانه دراوقات ضرورت.

بلند بردن وارتقائ ظرفيت کاري مطابق رهنمودهاي ملي.


Submission Guideline

 

علاقه مندان شامل شرایط فوق میتواننددرخواستی های شانراازطریق انترنت ویا کاپی اسناد خویش را به آدرس های ذیل بفرستند. ویا جهت معلومات بیشتر به شماره های ذیل تماس گیرند.

نوت! تنها کاندیدانیکه واجد شرایط فوق باشند برای مصاحبه خواسته میشوند.

پل علم مرکز ولایت لوگر عقب لیسه نسوان بی بی آمنه، سرک اول خانه 14

ادرس الکترونیکی:   [email protected]

نوت: براساس نیازمندی پست هر زمانیکه بتوانیم شخص مطلوب را مطابق اعلان دریابیم پروسه استخدام آن قبل از ختم اعلان صورت میگیرد

Email: [email protected]
در