صراف (اعلان مجدد)

Vacancy Number:N/A
Title: صراف (اعلان مجدد)
Category:Banking
Duration:One year - Ext.
Exp.:2018-09-20-(10 Months Ago)
Jobs no:2
Salary:As per organization salary policy per month
Gender:Male/Female

Location

Organization:New Kabul Bank |About New Kabul Bank
City:Hilmand
Country:AF

Qualification

Education:Bachelor
Work Experience:1-3 Years
Qualification:

شرايط استخدام :داشتن مدرک ليسانس در رشته اقتصاد / بانکدارى و حسابدارىداشتن يک الى سه سال تجربه کارى مرتبطبلديت کامل به زبان هاى درى و پشتو، آشنايى با برنامه هاى کمپيوتر و زبان انگليسى 


Duties & Responsibilities

- بررسی از پول که در آغاز روز از خزانه دار تسلیم میشود.- حصول اطمینان از صحت پول وشمارش دقیق پول از مشتریان حین داد وستد. - تثبیت وتشخیص هویت مشتریان.- دقت بیشتر در اجرای معاملات بانکی.- اجرای حواله جات مشتریان به وجه احسن.- چک وکنترول دقیق غرفه در شروع وختم کار.- برخورد و رویه نیک با مشتریان. - اجرای سایر هدایات داده شده توسط مدیر نماینده گی - بسته نمودن پول ها توسط سربندلی و امضاء ومهر صراف در بندل هاي بانکنوت.


Submission Guideline

متقاضايان محترم ميتوانند خلص سوانح خود را معه يک ورق درخواستى عنوانى پوست متذکره  به آدرس دفتر مرکزى نوى کابل بانک بسپارند و يا به ايميل ادرس ذيل ارسال نمايند.

[email protected]

 

Email:[email protected]
در