صراف

Vacancy Number:NKB-020-HRVN-0044
Title: صراف
Category:Banking
Duration:One year - Ext.
Exp.: 2020-03-30-(1 Day From now)
Jobs no:1
Salary:As per organization salary policy per month
Gender:Male/Female

Location

Organization: New Kabul Bank | About New Kabul Bank
City: Zabul
Country: AF

Qualification

Education:Bachelor
Work Experience:1-3 Years
Qualification:

داشتن مدرک ليسانس در رشته اقتصاد / بانکدارى و حسابدارىداشتن يک الى سه سال تجربه کارى مرتبط (ترجيح داده ميشود) بلديت کامل به زبان هاى درى و پشتو، آشنايى با برنامه هاى کمپيوتر و زبان انگليسى 


Duties & Responsibilities

- بررسی از پول که در آغاز روز از خزانه دار تسلیم میشود.- حصول اطمینان از صحت پول وشمارش دقیق پول از مشتریان حین داد وستد. - تثبیت وتشخیص هویت مشتریان.- دقت بیشتر در اجرای معاملات بانکی.- اجرای حواله جات مشتریان به وجه احسن.- چک وکنترول دقیق غرفه در شروع وختم کار.- برخورد و رویه نیک با مشتریان. - اجرای سایر هدایات داده شده توسط مدیر نماینده گی - بسته نمودن پول ها توسط سربندلی و امضاء ومهر صراف در بندل هاي بانکنوت.


Submission Guideline

متقاضايان محترم ميتوانند خلص سوانح خود را معه يک ورق درخواستى عنوانى پوست متذکره به مديريت عمومى منابع بشرى به ايميل ادرس ذيل ارسال نمايند. 

[email protected]

لطفاً شماره/کود مشخص شده براى بست (ويکنسى نمبر) را در عنوان (سبجکت) ايميل خود با ذکر نام و محل بست درج نماييد. در غير آن اسناد شما شامل ليست ابتدايى/نهايى براى طى مراحل بعدى نخواهد شد. 

Kindly copy the vacancy number and past it in your e-mail subject line with the position title otherwise you won’t be short listed. 

Email: [email protected]
در