متخصص جامعه شناس - پروژه طرح و ترتیب پلان های شهری

Vacancy Number:232-SDP-1397-MUDH
Title: متخصص جامعه شناس - پروژه طرح و ترتیب پلان های شهری
Category:Engineering
Duration:6 ماه
Exp.:2018-08-25-(7 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:NTA
Gender:Male/Female

Location

Organization:وزارت شهرسازی و مسکن |About وزارت شهرسازی و مسکن
City:Kabul
Country:AF

Qualification

Education:ليسانس جامعه شناسي و یا علوم سیاسی ( ارجحيت به تحصيلات بالاتر ماستر ودوکتورا
Work Experience:5 سال مرتبط Years
Qualification:

 درجه تحصیل: ليسانس جامعه شناسي و یا علوم سیاسی ( ارجحيت به تحصيلات بالاتر ماستر ودوکتورا).         تجارب کاری:. 5 سال تجربه کاري مربوط به وظيفه داشته باشدمهارتها:آشنايي با لسان هاي رسمي کشور تسلط به لسان  انگليسي.داشتن مديريت شفاف، سالم، موثر ،کوتاه و ساده سازي پروسه کار.توانايي به برنامه هاي Office کمپيوتر مطابق ضرورت رياست


Duties & Responsibilities

 مسئولیت های وظیفوی:بررسي، تجزيه و تحليل مسائل شهري از منظر جامعه شناسي و مردم شناسي.ارزيابي اثرات اجتماعي پروژه هاي شهري ( پلان گذاري، طراحي و غيره).جمع آوري آمار و ارقام منتشره رسمي مربوطه مسايل جامعه شناسي از احصايئه مرکزي و ديگر ادارات زيربط و  پروسس آن.ترتيب پرسشنامه و سوالنامه جهت جمع آوري آمار وارقام در نتيجه سرويهاي دقيق براي مناطق تحت پلان و تهيه چارت ها، جداول وپروسس آن به طريقه هاي مختلف.تحقيق و تحليل بخش هاي مختلف جامعه و بررسي زمينه هاي بهبود وضعيت اجتماعي و جامعه موردنظر به طريقه هاي مختلف مانند SWOT   و غيره.بررسي و مطالعات پيشينه تاريخي واجتماعي شهر هاي مورد مطالعه و تثبيت ساحات تاريخي شهر ها بر مبناي اصول اکادميک.ارايه  نظريات و پيشنهادات  در بخش مسايل اجتماعي و همکاري در تهيه پلانهاي مربوطه و تهيه راپور مناطق تحت پلانهمکاري در مورد ارتقاي ظرفيت کارمندان وزارت- پوهنتون ها و ساير مراجع رسمي.انجام مطالعات تحقيقي جامعه شناسي شهري و انجام  سفر ها و بازديد از ولايات و شهر هاي کشور.ارايه گزارش کاري آمريت مربوطه در مورد انجام فعاليت هاي مسلکي طي هر ماه، ربع و سال.سفر به ولايات جهت حل مشکلات شهري و تثبيت ساحات پلان هاي شهري مطابق ماسترپلان ها، پلان هاي استراتيژيک و پلان هاي تفصيلي حين ضرورت


Submission Guideline

لطفا برای درخواست به این بست به لینک ذیل مراجعه نمائید

To apply please click link below

Apply_Now

Email:Apply_Now
در