متخصص داخله عمومی

Vacancy Number:متخصص داخله عمومی و اکوکارد
Title: متخصص داخله عمومی
Category:Health Care
Duration:1 year extendable upto 3 years
Exp.: 2019-05-05-(2 Days From now)
Jobs no:1
Salary:120000 af
Gender:Male/Female

Location

Organization: شفاخانه خصوصی خاتم النبیین | About شفاخانه خصوصی خاتم النبیین
City: Nimroz
Country: AF

Qualification

Education:دارای سند اکمال تخصص از یکی از مراکز معتبر کشور و یا خارج از کشور
Work Experience: Years
Qualification:

توانایی مدیریت بخش داخله عمومیتوانایی اخذ اکوکاردیوگرافی و سنوگرافیمهارت در برقراری ارتباط درست با مریض توانایی مذاکره و تفاهمآشنایی با زبان های ملی و انگلیسی


Duties & Responsibilities

حضور فعال در معاینه خانه بر اساس تایم تعریف شدهاجرای معاینات تخصصی داخله عمومی، اکوکاردیوگرافی و ...  با در نظر داشت امکانات موجود در شفاخانهconsultation اجرای، سنوگرافی، اکوکاردیوگرافی و پوشش مریضان بخش بستری داخله عمومی و حضور در ویزیت به صورت فعال نوکریوالی شبانه در صورت نیاز 


Submission Guideline

علاقه مندان می توانند مدارک خویش را به صورت انلاین به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند و برای معلومات بیشتر با شماره ذیل به تماس شوند. 

ایمیل آدرس: [email protected]

شماره تماس: 0797333370 / 0793515505

Email: [email protected]
در